Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze i… jest nowy Zarząd!!

1 lutego 2016

W sobotę 30 stycznia w siedzibie chóru odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA. W trakcie Zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2015 oraz przybliżono plany na rok bieżący. Członkowie LUTNI wybrali również swój nowy zarząd:

Sławomir Parchański – Prezes
Agnieszka Korzeniewska – V-ce Prezes
Bogusława Adamus-Świeży – Skarbnik
Przemysław Janik – Sekretarz
Magdalena Jurczyk – Członek
Adam Świeży – Członek
Barbara Garus-Wyleżuch – Członek

Swoje ostatnie sprawozdanie jako skarbnik Towarzystwa złożył Leszek Czaja, który po 20 latach zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

Poza czynnymi i honorowymi członkami Towarzystwa na Zebraniu obecni byli również zaproszeni goście i przyjaciele LUTNI, m.in. Pani Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń oraz ks. prałat Oskar Kuśka.

Fotoreportaż z zebrania przygotował Mariusz Gruszka | fotografia.

 

Dodaj komentarz