Walne Zebranie 2021 – poza posiedzeniem

21 marca 2021

Ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemicznego wyborcze Zebranie Walne Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. J. Orszulika w Strumieniu odbyło się 20.03.2021 r. w formie poza posiedzeniem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie instrukcje oraz dokumenty zostały przekazane członkom czynnym oraz honorowym, dzięki czemu każdy mógł zapoznać się z przebiegiem zebrania. Członkowie honorowi oraz czynni Towarzystwa wyrazili zgodę na taką formę zebrania.

Podczas zebrania wybrany został nowy Zarząd Towarzystwa w składzie:

Sławomir Parchański – prezes
Magdalena Jurczyk – wiceprezes
Karolina Czaja – skarbnik
Agata Krakowka – sekretarz
Beata Pucharska – członek zarządu
Anna Kurkowska – członek zarządu

W skład nowej komisji rewizyjnej wchodzą:

Maria Krutyła
Zbigniew Chlebek
Marcin Wyleżuch

Wszystkim członkom honorowym i czynnym bardzo dziękujemy za sprawny przebieg zebrania.

Dodaj komentarz