Nowy DYRYGENT przejmuje stery!

1 października 2021

Rok 2021 niesie za sobą wielkie zmiany! Naszym nowym przewodnikiem po muzycznych ścieżkach została Nina Polczyk.

Magister sztuki, flecistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na specjalności dyrygenckiej w klasie profesor Izabelli Zieleckiej-Panek oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jastrzębiu Zdroju. Pedagog, członkini Cieszyńskiego Towarzystwa Muzycznego i czynna chórzystka Śląskiego Chóru Kameralnego Ad libitum. Laureatka I nagrody w Konfrontacjach Młodych Chórmistrzów Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Kielcach. Od 2020 roku drugi dyrygent chóru Collegium Canticorum w czeskim Cieszynie, a od września 2021 roku pełni funkcję dyrygenta Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia.

Dodaj komentarz