Nina Polczyk

Magister sztuki, flecistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na specjalności dyrygenckiej w klasie profesor Izabelli Zieleckiej-Panek oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jastrzębiu Zdroju. Pedagog, członkini Cieszyńskiego Towarzystwa Muzycznego i czynna chórzystka Śląskiego Chóru Kameralnego Ad libitum. Laureatka I nagrody w Konfrontacjach Młodych Chórmistrzów Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Kielcach. Od 2020 roku drugi dyrygent chóru Collegium Canticorum w czeskim Cieszynie. Od września 2021 roku pełni funkcję dyrygenta Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia.

 

Anna Czerwińska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki w specjalności Dyrygentura chóralna, a także absolwentka Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach w klasie skrzypiec. Dyrygenturę chóralną studiowała pod kierunkiem prof. Iwony Melson. Uczestniczyła także w warsztatach dla dyrygentów w Krakowie (2015) i Gdańsku (2016), była również uczestnikiem Seminarium Dyrygenckiego przy sesji letniej 2016 Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.
Anna Czerwińska od 2014 roku pełniła funkcję instruktora Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, a od 2015 roku jest asystentem w Akademickim Chórze Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Anna Czerwińska pełniła funkcję dyrygenta Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia od 2016 roku do 2021 roku.

 

Barbara Garus

Absolwentka Studiów Chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej im. Feliksa  Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła  również Państwową Szkołę Muzycznną II stopnia w Cieszynie. Dyrygenturę chóralną studiowała u prof. Heleny Danel-Bobrzyk, prof. Benedykta Błońskiego, prof. Andrzeja Banasiewicza i prof. Ryszarda Handkego. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Marka Pijarowskiego (2009) oraz prof. Jerzego Salwarowskiego (2010). Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia IVTOM (International Voice Teachers of Mix) oraz nauczycielem emisji głosu metodą MIX w okresie certyfikacji.

Barbara Garus pełniła funkcję dyrygenta Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia od roku 2009 do 2016. W ramach projektu Stanisław Soyka & Lutnia przygotowała Chór do blisko dwuletniej wspólnej trasy koncertowej  Silesian Friendship Tour. Jest również założycielem, dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym dwóch innych zespołów: Chóru Kameralnego Canticum (2002)  i Daisy`s Ladies (2009). Na swoim koncie ma cztery nagrania płytowe – dwa z muzyką chóralną: Sacrum. (2012), W Betlejem (2010) oraz kolejne dwa związane z folklorem: Tańce śląskie (2010) oraz Przoć i błoznować czyli pieśni miłosne i żartobliwe (2010).

                                                                                                                                                                                                                                                               
Krzysztof Wójtowicz

Dyrygent, kierownik artystyczny chórów – Chóru Szkolnego Canzonetta oraz Chóru Mieszanego Lutnia. Urodzony w Strumieniu, związał się z nim na stałe, pozostawiając mu wiernym i oddanym w swej pracy zawodowej i artystycznej. Absolwent Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Śląskiego – Filia w Cieszynie. Ceniony pedagog, instruktor muzyczny i dyrygent, autor ponad 120 aranżacji oraz kilkunastu kompozycji na chór dziecięcy i mieszany. Zasłużony działacz kultury, oddany działacz amatorskiego ruchu muzycznego. Opracował i wdrożył własne metody pracy szkoleniowo-organizacyjnej oraz kompleksowy system funkcjonowania chórów strumieńskich, stwarzając podwaliny i gwarancje ciągłości bogatych tradycji śpiewu chóralnego w Strumieniu, dzięki czemu zarówno chór szkolny Canzonetta, jak i mieszany Lutnia od wielu lat zaliczane są do najlepszych chórów amatorskich w Polsce.
Za wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne oraz aktywną działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, nagród i wyróżnień, w tym m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).

W swej 40-letniej karierze zawodowo-artystycznej prowadził wiele różnych zespołów: młodzieżowy zespół big-bitowy, młodzieżowy męski chórek, szkolną orkiestrę i zespół wokalny, zespoły Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia – chór męski, żeński, młodzieżowy chór kameralny, instrumentalny zespół muzyki dawnej, zespół muzyki rozrywkowej. Nieprzerwanie od 1971 roku pracował jako dyrygent Chóru Szkolnego Canzonetta  oraz Chóru Mieszanego Lutnia. Zespoły te  zawdzięczają mu imponujące pasmo ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów artystycznych. Po przekazaniu Chórów, został kierownikiem artystycznym Chóru Szkolnego Canzonetta oraz konsultantem ds. artystycznych Chóru Lutnia.

Chór Szkolny pod dyrekcją Krzysztofa Wójtowicza towarzyszył światowej sławy tenorom: Wiesławowi Ochmanowi w Koncertach Noworocznych w Bielsku-Białej i Cieszynie oraz Kałudi Kałudowowi w koncercie rejestrowanym przez Polskie Radio w Krakowie (1996), a także brał udział w wykonaniu opery Carmina Burana Carla Orffa podczas Międzynarodowego Festiwalu Viva il canto w Cieszynie (2003)

Postać Krzysztofa Wójtowicza jest znana i ceniona w środowisku nie tylko z racji jego dokonań w dziedzinie kultury, ale też jego bezinteresowności i działalności społecznej w innych dziedzinach życia społeczności i gminy.
Od wielu lat jest aktywnym członkiem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a jako wieloletni członek klubu sportowego „Wisła”, koła PZW, instruktor ZHP działał na rzecz rozwoju sportu i harcerstwa na terenie miasta i gminy.  Zaznaczył się dla społeczności Strumienia jako radny Rady Miejskiej (kadencja 2002-2006) działając aktywnie w Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Z jego inicjatywy strumieńskie chóry nawiązały współpracę z chórami zagranicznymi z Belgi, Czech, Jugosławii, Słowacji i Węgier. Pod jego kierownictwem wielokrotnie występowały w Austrii, Francji, Niemczech, Czechach i Słowacji oraz gościły na antenie Polskiego Radia i Telewizji.
Zaznaczył się jako aktywny działacz i współtwórca rejestracji dorobku artystycznego chórów (lata 1995-2006), biblioteki nutowej, statutu organizacyjnego (rok 2000 i 2004), okolicznościowych folderów (lata 1988-2008). Inicjator i organizator corocznych koncertów z cyklu Ekumeniczne Kolędowanie (1990-2009) oraz Gminne Kolędowanie (2004-2009). Od 2000 r. prowadzi scholę, która swą oprawą muzyczną ubogaca liturgię Triduum Paschalnego w strumieńskim kościele. W latach 1997-2004 prowadził Szkółkę Gitarową, w której społecznie udzielał lekcji. Był członkiem Rady Artystycznej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bielsku-Białej, współuczestniczył w opracowaniu planów działalności, regulaminów konkursów i planów artystycznych imprez.
Bogata historia chórów, ich artystyczne sukcesy i metody pracy długoletniego dyrygenta Krzysztofa Wójtowicza stały się tematem trzech prac magisterskich.