Kalendarium ważniejszych wydarzeń Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Strumieniu

1918

 • We wrześniu grupa nauczycieli Szkoły Powszechnej w Strumieniu z Janem Orszulikiem na czele powołuje do życia Towarzystwo Muzyczno-Wokalne Lutnia
 • Jako pierwszy z zespołów Towarzystwa, działalność rozpoczyna 16-osobowy chór męski

1919

 • Na początku roku powstaje 12-osobowa orkiestra salonowa
 • W drugi dzień Świąt Wielkanocnych w sali restauracyjnej Jana Biegisza, Lutnia,  bazując na dwóch swoich zespołach daje pierwszy w historii koncert

1920

 • Działalność rozpoczyna ponad 40-osobowy chór mieszany

1929

 • 4 marca Towarzystwo zostaje przyjęte do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych (ZŚKŚ) w Katowicach z przynależnością do Okręgu Śpiewaczego w Bielsku-Białej. Od tego momentu Lutnia uczestniczy w zjazdach i zawodach śpiewaczych

1932

 • W sylwestra, w sali widowiskowej Józefa Łomozika, Lutnia  organizuje pierwszy z tradycyjnych później balów dochodowych, będących także szkołą kulturalnej zabawy

1918-1939

 • W okresie przedwojennym Lutnia daje około 40 koncertów oraz co najmniej dwa razy tyle występów okolicznościowych, organizuje bibliotekę z literaturą beletrystyczną, prowadzi sekcję teatralną i sportową; jest motorem i ośrodkiem życia kulturalnego miasteczka i okolicy

1939-1945

 • W okresie okupacji Towarzystwo, dzieląc los polskich organizacji w kraju, zmuszone jest do przerwania działalności. Mienie zostaje skonfiskowane, a materiały nutowe prawie w całości spalone. Niektórym członkom udaje się ocalić jedynie skromną część biblioteki muzycznej

1946

 • 16 stycznia aktywiści Lutnia, a w szczególności Jan Orszulik, Fryderyk Hawerland, Maria Dudzik i Piotr Jakubas, zwołują pierwsze powojenne walne zebranie, podczas którego konstytuuje się zarząd. Towarzystwo wznawia działalność organizacyjną i artystyczną. 27 lutego Lutnia daje pierwszy powojenny występ z okazji pierwszej rocznicy wyzwolenia Strumienia, a 3 maja organizuje koncert z udziałem chóru mieszanego i orkiestry

1950

 • 14 lutego Towarzystwo zostaje przydzielone do Cieszyńskiego Okręgu ZŚKŚ

1953

 • Lutnia po raz pierwszy gości na antenie Polskiego Radia

1955

 • 28 czerwca umiera założyciel Lutni, wielce zasłużony prezes, dyrygent i działacz – Jan Orszulik. 3 lipca zarząd zwołuje nadzwyczajne zebranie członków,  na którym podjęto uchwalę o zmianie nazwy Towarzystwa, która odtąd brzmi: Towarzystwo Śpiewacze Lutnia  im. Jana Orszulika w Strumieniu

1956

 • Patronat nad Towarzystwem obejmuje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strumieniu, gwarantując niezbędną pomoc organizacyjno-finansową

1958

 • Lutnia rozpoczyna systematyczny udział w przeglądach spółdzielczych zespołów artystycznych, spełniając przyjemny i korzystny dla rozwoju artystycznego obowiązek wynikający z patronatu miejscowej Gminnej Spółdzielni „SCh”

1960

 • Katowicka rozgłośnia PR po uprzednim nagraniu w Strumieniu obszernego materiału z udziałem chóru i orkiestry Lutnia, emituje 17 grudnia audycję pt. Pieśni z okolic Strumienia

1965

 • Towarzystwo przyjmuje do swych struktur założony wcześniej młodzieżowy zespół big-beatowy

1967

 • Pogłębiający się ogólnokrajowy kryzys ruchu chóralnego dotyka także Lutnię, która wobec rezygnacji z funkcji wieloletniego dyrygenta i braku następcy zawiesza swoją działalność

1970

 • Za sprawą aktywistów: Piotra Jakubasa, Wandy Malosek i Mariana Wojtowicza, pozyskując nowych szkoleniowców i akompaniatorkę, Towarzystwo wznawia swą działalność. Obok chóru mieszanego odradza się w zmienionym nieco składzie młodzieżowy zespół big-beatowy Saturny

1971

 • Na wydziale Wychowania Muzycznego Studium Nauczycielskiego w Cieszynie powstaje pierwsza praca dyplomowa traktująca o Lutni, autorstwa Krzysztofa Wojtowicza

1972

 • Rozpoczyna swą działalność kilkunastoosobowy młodzieżowy chórek męski – kolejna sekcja Towarzystwa

1977

 • Zawiązuje się kwintet instrumentalny (I, II, III skrzypce, gitara klasyczna, wiolonczela lub organy elektroniczne), ukierunkowany na muzykę odrodzenia i baroku

1978

 • Lutnia po raz pierwszy w swej historii gości na ogólnopolskiej antenie TVP jako wykonawca specjalnie zorganizowanego i zarejestrowanego w Bielsku-Białej koncertu wyemitowanego 9 kwietnia w ramach cyklicznej audycji pt. Rzecz muzyczna

1979

 • 17 listopada Lutnia po raz pierwszy koncertuje poza granicami kraju – w Czechosłowacji (Czeski Cieszyn)

1980

 • Z inicjatywy i przy współudziale organizacyjnym Lutni oraz Urzędu Miejskiego, Zarząd Główny PZChiO inauguruje 25 maja cykliczną imprezę – Konkurs Chórów Polski Południowej w Strumieniu
 • 27 grudnia po długoletniej przerwie Lutnia, jako pierwsza w województwie, wznawia koncerty kolęd i pastorałek, dając impuls do odradzania się tej pięknej tradycji wśród coraz liczniejszego grona zespołów

1981

 • Wraz z ogłoszeniem w dniu 13 grudnia stanu wojennego Lutnia zawiesza swą działalność do 9 lutego 1982 roku

1982

 • Rozpoczyna działać kapela podwórkowa ukierunkowana na folklor cieszyński i piosenkę biesiadną

1985

 • W instytucie Wychowania Muzycznego Filii UŚ w Cieszynie powstaje praca magisterska autorstwa Jacka Niemca pt.  Działalność Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA im. Jana Orszulika w Strumieniu w latach 1918-1982

1989

 • Wobec głębokich przemian społeczno-ekonomicznych w kraju i wewnętrznych trudności finansowo-organizacyjnych, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strumieniu rezygnuje z dalszego sprawowania patronatu nad Lutnią, oferując przy tym chęć współpracy i pomocy, jednak w znacznie ograniczonym zakresie

1990

 • Opiekę i główny ciężar organizacyjno-finansowy, poprzez ścisłą współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strumieniu,  przejmuje nad Towarzystwem Urząd Miejski w Strumieniu

1993

 • Od 24 do 26 czerwca Lutnia organizuje pierwszą w swej historii wycieczkę zagraniczną do Wiednia, dając zaplanowany występ w kościółku na Kahlenbergu
 • Z okazji Jubileuszu 75-lecia, Rada Miejska przyznaje i funduje Lutni sztandar, który zostaje wręczony 6 listopada podczas koncertu galowego, a poświęcony na uroczystej mszy św. 11 listopada

1995

 • Lutnia przy współudziale chóru szkolnego nagrywa w strumieńskim kościele parafialnym profesjonalną kasetę magnetofonową z kolędami i pastorałkami pt. Czas radości

1996

 • W maju Towarzystwo nawiązuje współpracę z węgierskim chórem Karnagyok Kamarokorusa z Szolnok, organizując kilkudniowy pobyt, oraz koncerty w Strumieniu i Cieszynie, a we wrześniu udaje się na tydzień z rewizytą, koncertując m.in. w Szolnok, Jaszopati, Karcag i Budapeszcie

1997

 • Dyrygent wprowadza nowy system organizacji pracy szkoleniowej, w związku z czym zarząd organizuje pod koniec sierpnia pierwsze w historii kilkudniowe warsztaty muzyczne w Międzybrodziu Bialskim

2000

 • Na Wydziale Pedagogiki Filii UŚ w Cieszynie powstaje kolejna praca magisterska pt. 80 lat Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA im. Jana Orszulika w Strumieniu autorstwa Wioletty Muchy zawierająca m.in. charakterystykę działalności i rozwoju Lutnii

2001

 • Zarząd opracowuje nowy statut Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia im. Jana Orszulika w Strumieniu

2002

 • Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną
 • 9 czerwca zarząd Lutni za zgodą i przy współpracy z kierownictwem Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie organizuje w Strumieniu koncert dyplomowy (egzamin końcowy) Agnieszki Gawron, studentki, a zarazem asystentki dyrygenta Lutni, którego wykonawcami są chór mieszany i chór szkolny

2004

 • 9 czerwca Towarzystwo uzyskuje status organizacji pożytku publicznego (OPP)

2008

 • Jubileusz 90 lecia istnienia Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia
  Wykonawcy koncertu:
  Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im.  Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją Szymona Bywalca,
  Izabella Kopeć – mezzosopran liryczny,
  Chór Resonans con tutti z Zabrza,
  Chór Canzonetta,
  Jubilat.

2009

 • Podczas walnego zebrania Krysztof Wójtowicz, wieloletni dyrygent Lutni, wyraża swoje obawy, co do dalszego kierowania zespołem
 • 1 marca Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia zostaje przekazany dyrygentce Barbarze Garus
 • Chór nawiązuje współpracę ze Stanisławem Soyką, czego efektem są dwa październikowe koncerty na hali sportowej w Strumieniu
 • Krzysztof Wójtowicz zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • W etiudzie filmowej pt. Smolarze Piotra Złotorowicza ( Talent Trójki 2012) wykorzystano utwór Bogorodice Diewo w wykonaniu Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Film ten został nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach filmowych

2010

 • W ramach współpracy ze Stanisławem Soyką zostaje zorganizowana wspólna trasa koncertowa Lutni i Stanisława Soyki zatytułowana Silesian Frienship Tour

2011

 • Sesja nagraniowa w Akademii Muzycznej w Katowicach, na której zarejestrowano materiał z trasy Silesian Frienship Tour
 • W lipcu, Stanisław Soyka wraz z kompozytorem z Norwegii – Tore Svads Amundsenem odwiedza Lutnię w Strumieniu

2012

 • W listopadzie Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia po raz pierwszy realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • W grudniu ukazuje się płyta Sacrum zawierająca utwory sakralne- dawne i współczesne, będąca zwieńczeniem unijnego projektu
 • W sierpniu na antenie TVP1 zostaje wyemitowany program Szlakiem Gwiazd, którego bohaterem jest Stanisław Soyka. W ścieżce dźwiękowej programu zostaje wykorzystany utwór Omnia Nuda Et Aperta Stanisława Soyki, w aranżacji Tomasza Stobierskiego, w wykonaniu Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia

2013

 • Sesja nagraniowa w budującym się ośrodku kultury w Strumieniu, podczas której zarejestrowano utwór                On Earth as it is in Heaven Enio Morricone w opracowaniu Tomasza Stobierskiego
 • Nagranie teledysku do utworu On Earth as it is in Heaven Enio Morricone w opracowaniu Tomasza Stobierskiego
 • Oprawa Mszy Świętej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu Maryjnego na Jasnej Górze

2014

 • W marcu Towarzystwo Śpiewacze Lutnia przeprowadza się do nowej siedziby w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14
 • Od września zostaje wprowadzona nowa metoda nauki emisji głosu oparta na Speech Level Singing
 • W październiku z Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia wyodrębnia się Kwartet Męski