Akompaniator:

 

Maria Sladek

W ciągu blisko 45 letniej pracy zawodowej jako nauczyciel fortepianu i umuzykalnienia wykształciła kilkuset uczniów, wśród których są m.in. dzisiejsi nauczyciele w tym dyrygentki strumieńskiego Chóru Szkolnego Canzonetta, organiści oraz członkowie i kierownicy zespołów instrumentalnych. Uczniowie Pani Sladek od lat systematycznie uatrakcyjniają koncerty muzyczne, imprezy kulturalne oraz szkolne i środowiskowe uroczy­stości okolicznościowe. Oprócz pracy dydaktycznej z wielkim zaan­gażowaniem i troską o prawidłowy rozwój utalentowanej młodzieży prowadzi i kieruje od ponad 35 lat strumieńską placówką filialną Społecznego Ogniska Muzycznego w Bielsku-Białej.
Równolegle z pracą zawodową, przez prawie 45 lat prowadzi społeczną, niezwykle aktywną i twórczą działalność na rzecz rozwoju życia kul­turalnego środowiska. Organizuje lub współorganizuje środowiskowe imprezy muzyczne (np. coroczne koncerty, popisy swoich uczniów). Systematycznie uczestniczy w pracach jury wszelkich konkursów mu­zycznych-szkolnych, miejskich, gminnych czy regionalnych. Przede wszystkim zaś stale współpracuje z chórami strumieńskimi, mając swój znaczący udział w ich ogólnopolskich i międzynarodo­wych sukcesach artystycznych. Główną formą tej współpracy jest akompaniowanie chórom w czasie prób i występów. W roli akompaniatora brała udział w ponad 500 występach chóralnych. Wielokrotnie akompaniowała też zawo­dowym solistom zapraszanym do Strumienia. Ponadto podczas warsztatów muzycznych pomaga dyrygentom w pracy szkoleniowej, a w czasie wyjazdowych koncertów i konkursów z właściwą sobie sumiennością i odpowiedzialnością pełni także funkcję opiekuna- wy­chowawcy.

Paweł Kukla
Pianista, aranżer, dyrygent. Specjalizuje się w akompaniamencie rozrywkowym i improwizowanym. Klawiszowiec wielu zespołów m.in. PomaU, PlessBand. Uczestnik programów: Must be the music, X-Factor.

Instruktorzy:

Dominika Płonka
Nauczyciel emisji głosu, certyfikowany nauczyciel śpiewu w  IVTOM International Voice Teachers of Mix, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Anna Czerińska
Studentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Aleksandra Gryszko
Absolwentka klasy fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Rybniku, anglistka,  z zamiłowania wokalistka.

Magdalena Trzcionkowska
Studentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie

Kinga Kroker
Studentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Katarzyna Kasprzyk
Wokalistka, organistka,  absolwentka wokalistyki  klasycznej na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Gabriela Wąchała
Rytmiczka, dyrygentka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Ukończyła również chórmistrzostwo oraz studium emisji głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

Agnieszka Patalong
Dyrygent, nauczyciel kształcenia słuchu i rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej w Raciborzu. Certyfikowany nauczyciel śpiewu w  IVTOM International Voice Teachers of Mix.

Maria Zuber
Dyrygentka, organistka, absolwentka chórmistrzostwa  na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Jolanta Gwizdoń
Dyrygentka, organistka, właścicielka firmy edukacyjno-artystycznej Muzyczne pejzaże, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Tamara Nowok
Dyrygentka Chóru Szkolnego Canzonetta w Strumieniu, pedagog, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Agnieszka Gawron- Gaszczyk
Dyrygentka Chóru Szkolnego Canzonetta w Strumieniu, pedagog, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2002-2009 pełniła funkcję Asystenta Dyrygenta Chóru Lutnia.