Chór Szkolny Canzonetta jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym na Śląsku. Założony został w 1932 roku przez ówczesnego kierownika szkoły Fryderyka Króla. Od 1938 roku dyrygentem był nauczyciel śpiewu Fryderyk Hawerland. W 1971 roku chór przejął Krzysztof Wójtowicz.
         Od 1998 roku zespół działał jako Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu pod kierownictwem Krzysztofa Wójtowicza i Tamary Nowok. Od roku 2003 funkcję dyrygentów pełnią Tamara Nowok i Agnieszka Gawron – Gaszczyk a stanowisko kierownika artystycznego objął dotychczasowy długoletni dyrygent Krzysztof Wójtowicz. Stałym akompaniatorem jest Maria Sladek.
W roku 2004 chór przyjął nazwę Canzonetta.
         Na repertuar chóru składają się utwory muzyki sakralnej i świeckiej różnych stylów i epok – od średniowiecza do współczesności a także utwory muzyki ludowej i rozrywkowej.
         Od ponad ćwierćwiecza chór zaliczany jest do ścisłej czołówki krajowej chórów szkolnych. Systematycznie bierze udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywając zawsze czołowe lokaty – otrzymał 2 srebrne i 8 złotych Kamertonów oraz Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, jest laureatem Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat, Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi, Ogólnopolskiego Przeglądu Szkolnych Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu a także laureatem Międzynarodowego Konkursu Chórów Gaude Cantem w Bielsku Białej oraz Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.