Prezes
Sławomir Parchański

Wiceprezes
Agnieszka Korzeniewska

Skarbnik
Karolina Czaja

Sekretarz
Przemysław Janik

Członek Zarządu
Magdalena Jurczyk

Członek Zarządu
Anna Czerwińska