Prezes
Sławomir Parchański

Wiceprezes
Magdalena Jurczyk

Skarbnik
Karolina Czaja

Sekretarz
Agata Szwarc

Członek Zarządu
Anna Kurkowska

Członek Zarządu
Beata Pucharska

Członek Zarządu
Nina Polczyk