Prezes
Sławomir Parchański

Wiceprezes
Karolina Faruga

Skarbnik
Karolina Czaja

Sekretarz
Agata Krakowka

Członek Zarządu
Magdalena Jurczyk

Członek Zarządu
Anna Czerwińska

Członek Zarządu
Marcin Wyleżuch