KRS: 0000099488

 

Od 2004 roku Lutnia działa jako organizacja pożytku publicznego. Pomysłodawcą i głównym realizatorem tej inicjatywy był skarbnik Lutni, Leszek Czaja. Od kilku lat uzyskane w ten sposób pieniądze pozwalają zespołowi na realizację celów statutowych, wsparcie muzycznych działań Chóru Szkolnego Canzonetta oraz pokrywanie bieżących kosztów działalności Towarzystwa.