Cześć Jego Pamięci…

8 listopada 2023

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 07.11.2023 r. zmarł Zbigniew Chlebek, były prezes Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, członek komisji rewizyjnej, chorąży sztandaru Towarzystwa i wieloletni chórzysta… Nade wszystko jednak nasz Przyjaciel.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11.11.2023 r. o godzinie 10.00 w Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu.
Wyrazy współczucia dla Rodziny składa zarząd oraz członkowie Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.

Dodaj komentarz