LUTNIA z nowym dyrygentem!!!

Anna Czerwińska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki w specjalności Dyrygentura chóralna, a także absolwentka Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach w klasie skrzypiec. Dyrygenturę chóralną studiowała pod kierunkiem prof. Iwony Melson. Uczestniczyła także w warsztatach dla dyrygentów w Krakowie (2015) i Gdańsku (2016), była również uczestnikiem Seminarium Dyrygenckiego przy sesji letniej 2016 Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.
Anna Czerwińska od 2014 roku pełniła funkcję instruktora Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, a od 2015 roku jest asystentem w Akademickim Chórze Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

czytaj więcej

Konserwacja i digitalizacja materiałów Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA

Działanie polega na oczyszczeniu i zakonserwowaniu zabytkowych dokumentów, zeskanowaniu, obróbce gotowych plików i zapisaniu na nośniku zewnętrznym. Gotowe pliki zostaną wydrukowane (np. najstarsze dyplomy) i wywołane (np. zdjęcia), następnie będą wykorzystywane do użytku na potrzeby Towarzystwa, posłużą jako materiał źródłowy do różnego rodzaju publikacji (np. prace magisterskie). Elektroniczne wersje dokumentów będą udostępniane za pomocą środków masowego przekazu (np. strona internetowa Towarzystwa, biblioteki cyfrowe). Dokumenty źródłowe po dokonaniu konserwacji i zeskanowaniu zostaną poddane inwentaryzacji i umieszczone w profesjonalnych opakowaniach archiwizacyjnych – w takiej postaci przetrwają bezpiecznie w archiwum Towarzystwa kolejne długie lata.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Śląskiego w Katowicach

czytaj więcej

„Nic tak nie łączy, jak muzyka”- koncert finałowy!

Koncertem, który odbył się 22 kwietnia w sali widowiskowej emgok-u Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika w Strumieniu podsumowało realizację projektu Nic tak nie łączy, jak muzyka dofinansowanego z budżetu gminy Strumień w ramach środków na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej

czytaj więcej

Warsztaty z Dominiką Płonką

W sobotę 12 marca wzięliśmy udział w całodniowych warsztatach wokalnych z Panią Dominiką Płonką – certyfikowanym nauczycielem IVTOM, specjalistką techniki MIX oraz rehabilitacji głosu. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Nic tak nie łączy, jak muzyka” realizowanego przez Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA.

 

 

czytaj więcej

czytaj więcej

„Nic tak nie łączy, jak muzyka”- warsztaty LUTNI

„Nic tak nie łączy, jak muzyka” to tytuł kolejnego projektu realizowanego przez Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika w Strumieniu. Operacja dofinansowana z budżetu gminy Strumień zakłada realizację całodniowych warsztatów muzycznych z Dominiką Płonką – certyfikowanym nauczycielem IVTOM, specjalistką techniki MIX oraz rehabilitacji głosu. Zajęcia, które odbędą się w sobotę 12 marca będą polegały na szkoleniu wokalu z podziałem na głosy żeńskie i męskie oraz na kształcenie indywidualne. Celem profesjonalnych warsztatów jest wdrożenie nowych praktyk śpiewaczych, które strumieńska Lutnia, wychodząc naprzeciw standardom światowej chóralistyki, wprowadziła w 2014 roku. Podsumowaniem warsztatów będzie koncert zorganizowany w kwietniu 2016 roku (szczegóły wkrótce).

czytaj więcej